Sunday, November 01, 2009

處男之謎。

今晚約了朋友去看話劇。未開場前,食飯去。地點約在駱克道的某間泰餐館,朋友訂的位子。

是晚與友cyrus,與及亞楊一道吃飯去。

人物介紹:cyrus是今年二月認識的網上朋友,那時她無業中,看見敝站,就開始傳我電郵。嗯,友誼總是如此開始的吧。後來二月尾有次飯局,西先生說想擴闊生活圈子,結果她毅然報名,於是就出來相認了。這位小姐是專業人士,會計師來的。樣子很女強人那種(她。叫。我。寫。她。是。美。女。),但一經接觸,就會發覺她是喪的!故此,我倆也頗投契。

亞楊呢,在中區任職金融界,即是炒家。不知道炒什麼,不過我久不久就會問他,喂今天輸了多少?這種時刻,他就會罵我口賤。

一坐下,亞楊遞上這個!哇))))))))))))))))湯來的。事緣前陣子我在blog裡說自己浮燥又月事來潮,這位仁兄問我要不要喝點什麼,又傳我一張補身的藥單,我說那麼麻煩而且不想家裡失火,還是算吧。當時他說不如我煲給你喝啦(但他又補充說,自己是未煲過這種東西的),我心裡想,你家火災總好過我家火災吧(我的心地非常不好),於是就說好。但沒想過,他是認真的。

故此,當看到這個當歸什麼什麼的時候,非常的震驚。
震:唻真的嗎?(他大哥還說,整天在家煲湯!)
驚:因為自己仇人太多,好怕那湯裡不知道有什麼啦,會不會有羊肉呢?我一吃羊肉,身體會馬上溶解掉的。

Cyrus在旁,一看到那湯,就語帶幸災樂禍地說,哇咁補呀你快些喝了它啦!(完全一幅『睇你點死』的神情,真是好朋友啊)我很有禮貌地說,嗯,一會兒先喝吧,吃完飯先啦………。

開始食飯與對談,內容很無聊,現節錄一些如下。

吃著吃著,我忽然靈光一閃(?),就問,亞楊你是處男吧?
Cyrus:!(表情很鎮定,繼續吃東西,但雙眼斜視向亞楊)
亞楊:………um……………………………………………
我:呀,我係咪太直接呢?但我有第六感喎!求証吓唧。
Cyrus:點解好地地吃吃下泰餐有哩種第六感先?
此際亞楊不停流汗,狂飲水…………………
我(死咬住不放):咁係咪呢請問?(一臉求知)
亞楊:…………..係囉………………….
我與cyrus異口同聲:哇!處!男!啊啊啊啊啊!
然後,幾乎什麼話題都與處男扯上關係。Cyrus是個非常口賤的人,簡直是「賤口組組長」。唉。
我好心跟亞楊說:喂不如我教你追女仔啦。
亞楊:唉哩d隨緣啦。
賤口組組長:吓?!咁隨隨吓就六十歲都係仲係處男囉!
亞楊:……………………………
我:(狂笑不停)


不過亞楊對我們的調笑,看來沒什麼反應,既不動氣,又表現平和。即是你有你們講,我悠然自得那種,很有種置身度外的高人感覺。所以處男之說,該是假的吧!好一個冷面笑匠呀吓。

(不過呢,如果可以給我選擇,我現在都想變回處女哦。守身如玉,把最珍貴的,留給自己最愛的人,不是很好嗎?)