Sunday, November 08, 2009

因為包容,所以嘔血?

報紙頭條,是澳門將會實施制水。完全沒有常識的我,問張先生:「澳門制水喎,為什麼他們不用東江水呀?」張先生瞄我一眼,苦口婆心地說,「小姐,東江與澳門並不順路啊!而且只有香港才那麼有錢,會自制水管,引水來港。……你究竟有沒有地理常識的?」。我:「無喎」。我從不掩飾自己的無知。

又唻。看了「2012」後,我對地殼變動有了嶄新的看法。
我:即是因為地殼變動,原本海洋的地方,會變成陸地,而香港會變被海洋淹沒吧?因為太平洋的海水來了香港嘛。
張先生:!!首先你明不明地殼變動是什麼原因?即是在地球的核心有很多液體,那被稱為熔岩…………………………(好驚,他開始詳細解說)。
我(喝止他):得得得,我只係想知,係咪鐡達尼到時可以重見天日?
張先生:!!吓!!。
我:咁個邊d海水走晒丫嘛,唻晒香港丫嘛,咁鐵達尼咪等同在陸地囉!
張先生:………你可以咁理解既………(十分無可奈何)
我:哇,我完全係一個地質科學家啊!好勁囉!!
張先生:…………………………………………………………………………………


OK,但我沒有自卑哦!世界那麼大,當然有好些東西我不曉得,難道張先生知道明春Mc Queen那雙過萬的金色雀鳥鞋過萬元嗎?我一樣沒有笑他呀。