Tuesday, April 15, 2008

與家人一起。

昨天與爸媽喝中茶,閒聊中提到葬禮。我們十分的百無禁忌,絕對是怪家庭。

我媽:第日我死左,你一把火燒左我算勒,唔駛土葬呀,又駛一筆錢又要煩。
我:得得得。
我媽:記住呀,咩都唔駛搞呀。
我:話唔埋可能我死先架喎,話時話,我都想你一把火燒左我算。我好怕嘈,個d殯儀館儀式,真係好嘈,我死左都會彈起身。
我媽:……(無言。輸晒!)……

後來我爸悄悄去櫃台結了賬,呀,他真的要跟我決戰到底喎。但他沒想到,他的女兒是神偷來的吧?後來我與他們上街,在神鬼不覺間,又把錢塞回他的外套裡。我真的好勁!