Sunday, April 13, 2008

我與好友們。

我常說,要感恩,是真的。


這個晚上,與我最好的幾個朋友去吃飯。Ca小姐啦,V小姐及張燕小姐。選址灣仔的金源小廚(我有沒有記錯名字?)。很多年沒去,上次踏足這裡,該是2004年,像咸豐年的事了。吃的依然好吃,因為病了,只敢喝可樂了事。那裡的山東手撕雞,真的好好吃。


飯後,我們幾個,浩浩蕩蕩地沿著電車路,以散步的速度,向銅鑼灣方向走去。有段路,人不多,悄悄的街上只有我們幾個,在靜夜下,我感到出奇的幸福。我們幾個一直地走過來,期間發生過無數的插曲,有喜有憂,看著她的至親走了、看著她做姑媽了、看著她成家了,彼此一起成長,歷經無數零碎的片段。

我想,我會一直記著那些日子。老來再跟她們回味又回味。我們怎麼胡鬧、我們如何在逆境中,彼此扶持、我們看著對方的起落、我們笑著哭著,然後跨過一年又一年。在月夜下,我忽然就感動起來,那真不容易呀。我們都是那麼獨立的個體,但能彼此尊重,且會全心全意地,支持著彼此,那真的,不容易。我們幾個女子中,以我的日子過得最混噩,她們常在我旁指正,該有好多次,都爭點被我弄得咯血吧?我總是任性又胡為,在肆意中過活,給別人帶來麻煩。但她們對我不離不棄,像龍的心裡的哥哥成龍(!),還是悉心地照料著弟弟洪金寶。朋友,不就是這樣嗎?謝謝你們,我愛你們。


再去吃甜品。好。幸。福。有榴槤班戟吃。綠色的外皮,好詭異,像菜蟲。期間我跟她們談到已逝的人,為我帶來的一些衝擊(前陣子在blog裡寫過的)。我說,喂,我那二百箱的秘密怎辦好?不如我死後的一小時內,你(指著CA小姐)馬上去我家,把它處理燒掉吧!
Ca:即係連你最後一面都唔駛見啦,明晒!
V:咁你不如一早俾佢啦,等佢即刻燒左佢好過啦,搞咁多野做咩唧。
張小姐:咪係囉,一係你買個保險箱鎖晒你D秘密入去啦。(保險箱幾萬元一個喎,我發了嗎?)
我:不如我同屋企人講定先,話哩箱係ca既秘密,等我死後,直接交俾ca咪得囉。(我好聰明啊!)
Ca:都得,你寫明喎,「CA不能說的秘密 等我死後交給她」咁囉。
眾人和議,我無言以對。


這幾個人,在我一生裡,有種不可分割的親。我要與你們一起,陰與晴風或雨,肩並肩地走下去。左上:張小姐。左下:V小姐。右上:CA小姐。右下:在下。