Saturday, June 16, 2007

早餐聖地。

我每天8點前已回到公司了,好可怕。更可怕的,是一回到公司,馬上寫blog囉!

一星期總有一兩天,在公司樓下買燒賣/腸粉當早餐。選擇才兩間,一間叫「車仔麵」,另一間叫「美味軒」(我沒有記錯吧?),而「美味軒」那些伙計,出了名的口甜舌滑,五十歲以下的女士,他們都一疊聲地叫「靚女」(五十歲喎!),五十歲以上的,叫「靚姐」。男士則由十五歲到八十歲,都叫「靚仔」。我每次去都覺得他們好嘈,又自覺跟旁邊四十幾歲,爭著買糯米雞的亞姐平起平坐,都是靚女。