Wednesday, August 29, 2007

風水對話。

中午跟同事們去午飯,一行七人。這個小圈子,還是挺嘈雜的。原因之一,是有幾個無聊人在內。平常的對話,也極盡低能,聽的與講的,都該被拉去打靶……。

今天有人提到公司的風水陣,是的,雖不是偏門生意,但不知何故,敝公司比任何撈偏門生意的公司,更注重風水。沒有關二哥,但有好多台類似觀音像的擺設,架空在公司的不同範圍,門後放了植物、大堂放了水柱、茶水間也有玄機,總之你什麼都不要理不要問不要碰,只上你的班,就夠了。風水,從來都是「信則有,不則則無」的。

說到公司的觀音像。(那,是觀音像吧?)
同事A:喂,你坐係觀音像附近,唔好再吃牛肉啦!
假伊健:吓?
同事B:直頭要戒肉添啦。
同事C(質疑):乜觀音係管財既咩?
大家都靜下來,開始細想……。
同事D忽然說:觀音係男人唻架喎!
大家:吓?!?!?!!?(震驚程度是99.9999)
同事D:野史係咁講架喎,無人可以証明觀音係女人唻架。
同事A:(向著E-Kin)你陣間去摸摸觀音像個背脊,証實一吓。(善哉善哉)
假E-Kin:吓?!

我只能說,好無聊。我一句都沒插口呀(因為那碗酸辣米線,真的辣死我……)。