Friday, December 11, 2009

聖誕禮物。

每年總有些時段,朋友間會互相折磨的。譬如說,在聖誕節的聖誕禮物上。

西先生(喜孜孜):喂,你估我今年送咩聖誕禮物俾你?包你實鍾意架!我可以寫包單!!(以十分肯定的語氣)
我:………………(馬上好驚!因為根據過往經驗,他認為我喜歡的,十之八九我不會喜歡。現在他還大聲夾肯定地說我一定喜歡,那麼,我可以預測到,我是一定不喜歡囉!唉)
西先生(繼續喜孜孜):肯定你收到後,會在blog裡狂寫一星期,又會用多個角度拍份禮物!你一定勁開心架!
我:………(繼續沉默,真的超驚)………
西先生(依然喜孜孜):你諗都無諗過我會送哩樣野俾你架!包你十萬個驚喜呀!你會開心到跳起囉!!
我:(實在忍不住)我好驚囉你咁講,你唔係送個chanel 2.55俾我呀?除左哩個手袋我係夢寐以求,無其它野我想要囉。
西先生(被我打沉後,繼續鍥而不捨):黐線,你真係一定鍾意架。係別出生面架!
我:哇頂,你唔係送個真人版既「鬼太郎」玩具俾我呀嘛?我唔要呀,屋企無位擺呀!
西先生:唔係呀!好勁架!你實鍾意!如果你唔鍾意,我會即場走去買條鍊俾你,再送多份禮物俾你!(我之前跟他說,想要一條銀鍊子。指定當然好一點啦,一會兒他大哥又不知買來什麼我不喜歡的,那更不環保吧?!)
我:咁你買定俾條鍊俾我都得勒。
西先生:喂,咁你又送咩俾我做聖誕禮物呢?
我:tee-shirt囉!(擺明要整死他,任何時節都送tee!)
西先生:我唔要呀頂你!!!