Thursday, January 25, 2007

雜 碎。

原來我常犯了這個錯。是「年輕」,並非「年青」。只有「青年人」,不能寫成「年青人」。

+++++

其實現在我已很厚道,以前看見別人穿得不堪入目,會直言直語說出來。後來會較婉轉,說別人穿得「奇怪」。現在更為進化,會說成那叫「另類」。假如下次我說你很另類,你明啦。

+++++

朋友A某次與朋友B們一起聚餐(我們沒去)。朋友B我們也見過幾次,算點頭之交。那次朋友A拍了好些照片,好些是朋友B跟女友的合照。然後,朋友A將那些朋友B攜眷的照片給我過了目後,我們……

Ca:哇!哩件咁野佢邊處搵番唻架?
朋友A:你唔好咁啦。
Ca:真係經典喎,咁肥腫難分。人唻架?
朋友A:人地女朋友好叻架!
Ca:扮浮屍叻呀?
我(終於忍不住插嘴):佢咁既樣,唔靠自己都唔得啦大哥。
朋友A:好心你地積下德,收下口啦。
Ca:咩呀?!
我:咩唧!?

+++++

撫心自問,我當然崇拜能幹的人,但將「能幹與樣貌不佳」劃上等號,我是怎都接受不來的。