Thursday, August 06, 2009

快樂晚餐。

跟好朋友慶生,一行八人,本來選址尖沙咀河內道的西班牙餐廳(已訂好座位)。不過我們這堆人,一日未坐好點菜,都會發生變卦的可能,真的很沒有安全感啊與他們一起!

結果呢,約好七點半在餐廳裡等,當1920我剛到尖沙咀地鐡站時,接到電話,有人說,喂我們大部份人都到齊啦,大家現在決定去「鹿嗚春」。我在電話的另一旁,深呼吸,然後說好。(因為爆粗是沒有用的,假如我在場,也許帶頭改動的是我………)

到了「鹿嗚春」,大家一直在閒扯,沒人想到點菜。西先生大聲叫餓,又問不如叫套餐好不好?我瞄一瞄那個套餐,是6-8位用的鮑蔘翅肚餐,我說,我們能順利吃光嗎?西先生怪叫,說沒問題啦好餓呀就這個啦。同一時間,收到八號風球將會在2145前懸掛,於是大家幾乎想都沒想,就隨他點了。


那個套餐有什麼呢?巨型冷盤(內有四款)、燒饅頭兩大個、一大盅翅、北菇扒時蔬、龍井大蝦仁、(不知什麼)炸松子魚(大條到像鯊魚)、北京片皮鴨一隻、蒸素餃、甜品是高力荳沙。別忘了,我們還自訂了蛋糕啊!

因為怕風球會比預期來得更快,大家起勢地吃吃吃………當那條松子魚上桌時,其實大家都好飽了,當亞姐在奮力剖開松子魚時,我們都不欲觀之。有人更藉上廁所為由,不想吃那大大碟的炸魚。

席間有些對話,火藥味極濃………我問坐我旁的yoko,今年生日多少歲了?
Yoko:三十啦!(*我真的好喜歡yoko,一點都不造作,人又直接又爽朗)
我:哇,真係唔似喎,你個樣好似廿五、六咁咋!(我的真心話)
Yoko聽到我如此說,好開心地笑了起來。在旁的西先生聽後,有以下回應:
西:係呀,蒙古症個d人,真人比實際年齡細d架!(眾人開始爆笑)
Yoko(好憤怒):邊個蒙古症呀?!你講清楚d!
西(指著yoko):咪你哩d囉!

接下來,唉,西先生與Yoko開始唇槍舌劍起來。我坐他倆中間,好慘囉咩事呢。


這是什麼魚來的呀?何解那麼巨型的呢?亞姐說是桂花魚。事情演變到,大家你推我讓的,不停叫對方來試試那魚。
西:喂,你個蒙古症吃多d魚啦,有益呀,有omega three,對你個腦有用呀。
Yoko:我從來只吃八分飽架咋喎。
西:咁八分幾多秒先?
(眾人又爆笑)

Yoko說一有颱風,她就好怕。因為上次颱風,她家裡的玻璃也破了。
我:咁你咪好慘?你男友有無唻幫你呀?
西(搶著說):佢男友唻都無用架,唻幫佢推櫃呀?但都係做默劇咁推咋喎,唔會真係推個櫃囉。
我:咁即係點呀?
西:咪個蒙古症自己搬搬抬抬囉。
(眾人再爆笑,yoko想隔空打人………我坐在中間,好慘)


再到片皮鴨時段。當時大家都目光呆滯了,連平時最愛吃片皮鴨的西先生,都手腳慢起來。亞butt由於遲來,不知道大家點了套餐,甫坐下,還點了一個白飯(!),所以當時的他,應該最想爆肚而亡吧?

又到閒聊時間。以下僅作大家參考,可以無限對號入座。
有人提到豔史………
口賤的A:哇,你咁都可以上?佢成個豆腐人咁喎!
口賤的B:你當時興唔興奮先?
口賤的A:我真係識錯你。
口賤的CDE:(狂笑)
口賤的F:我都係逼不得已。你有無聽過唐三僧同蜘蛛精的故事呀?
口賤的A:唔係,佢邊似蜘蛛精,佢其實成個蚌精咁,夾死你呀!(一邊說,一邊扮蚌精)
口賤的CDE:(狂笑)
蒙古症:哩D咪報應囉!


生日快樂呀。幸好只買了一磅的蛋糕………哇,那個晚上飽到呢………

願CY母女都開心快樂;
願yoko的理想早日達成。