Friday, May 14, 2010

與西對話。

很久沒寫與西先生的對談,主要是,唉,我的午飯時間有時都在忙,他大哥有時致電來,我也無暇應付。

今早這位先生一早打給我。先吩咐我買票(!)(LOVE PSYCHEDELICO來港開演唱會啊啊啊啊啊,好興奮!),然後又開始無聊對話。

我:喂,昨晚呢我睇梗本書好勁架,係講五億年後,所有地球上既人死晒,只剩番D為左迎合弱肉強食既生物,好離奇架佢地個樣!(某程度上我其實頗喜歡看那種帶點科幻,又能實際地研究到將來生物的書)(我是達文z)。
西先生:有咩好睇呀又?
我:你估如果去到五億年後,你會變種成點呢?
西先生(馬上發揮其小宇宙):我呀?我會變成一劈野囉,綠綠D色好似鼻涕咁。
我:係咪腥腥臭臭咁架?好似精液咁?(留意:當時我在地鐵裡!)
西先生:係呀,發炎咁既味囉!咁可以無人敢唻吃我。
我:!!!(又岩喎!)(有什麼生物會喜歡吃發炎味的東西呢?……但發炎的味道?即係點?!)

+++++

談到我近來在忙什麼。

西先生:你點呀近來,成日都咁忙咁?
我:唉,一匹布咁長。如果五億年後,我可能進化成一部打字機囉。
西先生:哦,翻譯羊語呀?

(註:以前在舊公司「X記」,不知怎的,有一次要幫老闆致電去一個牧場(忘了原因),後來被西先生知道後,他就馬上覺得我好勁,因為呢,他覺得屬於萬能秘書的我,連羊的語言都能翻譯。還即場示範:
(西先生扮)羊大哥(致電來辦公室):咩~~~~~~~~(很懨悶的羊叫聲)
然後我就即時知道:哦,同我講梗「早晨」。
羊大哥:咩咩咩~~~(咆哮羊叫)~~~~~~
我:明晒!即係話今日D草好乾,叫D工人醒定D!

OK,這個翻譯羊語言的遊戲,那時我們整天都在玩。有一陣子,我真以為自己懂聽羊叫的內裡意思了。

+++++

談到工作。

西先生:喂,你又話辭職唔做,點呀家下?(我二月時好想辭職不幹的,大家都知道)
我:唉,真係辭職我做得D咩呀?唔通去七仔拮燒賣咩?到時遇到你咁既客,肯定仆街啦。
西先生:無錯!我會要五百蚊燒賣,然後叫你分開袋!
我(狂笑中):頂!五百粒都要分開袋?!咁賤?
西先生:咩呀?!仲要一粒有辣椒油,一粒無咁!
我:………(喪笑不停)………

+++++

談到我爸回鄉。

西先生:你爸個鄉下咁遠,可唔可以叫佢搬近個鄉下少少呀?
我:吓?!
西先生:叫佢搬近香港啦,唔好齊齊哈爾咁遠啦,叫佢搬個鄉下在深圳咪好囉。
我:妖咪玩啦。
西先生:咁係丫嘛。呀我有辦法,直頭可以叫佢搬個鄉下唻香港喎。
我:?
西先生:九龍城咪有個小泰國既,你可以叫你爸搬個「小齊齊哈爾」過埋去。
我:!!!
西先生:你係孝順既,到時叫「蕭邦生雪」製個冰雕放在九龍城個條「小齊齊哈爾街」囉。
我:八月個時?
西先生:係勒無錯,就係最熱個時。到時咪搵埋我呀,亞鼠呀咁,扮齊齊哈爾人一齊跳吓舞大家開心吓。
我:...........................................