Friday, June 25, 2010

@施丹最近好等錢駛嗎?Y3又見到他做模特兒,LV現在又見他在拍硬照。


@今早刮大風,在辦公室聽到外面的風聲,像野獸咆哮般。
我:喂好驚呀,你聽吓出面。
同事:唔係呀你,男人老狗!
留意,同事是以"男人老狗"來形容我,忽然覺得自己好威猛。實情是,我在辦公室,常會粗暴地對待同事。但同事們又好開心喎!

@近來早上都以麥包作為早餐,是舊式麵包店裡,那種大大條的麥包。回到公司,吃一半,另一半留給同事。

@中午吃家鄉雞,喝百事。我問同事,喂你喜歡百事還是可口可樂呢?
同事:吓?!我唔識分d味喎。
我:哇咁驚?味覺失調呀你?!(呀我夠膽死這樣話人喎)
同事:你知我對煮嘢吃無研究,又無要求架!
我:即係味覺失調啦!
同事:都話唔係咯,係──無!研!究!
我:費時理你。

@西先生致電我………
西先生:喂,我唔開心呀。
我(本已開了壇,準備在午飯的時間眠一眠,於是有點不耐煩):點呀,又無帶遮,所以唔開心呀?係咪又沖咗去斯里蘭卡呀?!
西先生:唔係呀,唉。
我:點呀,講啦。
西先生:我覺得生活好平淡,好苦悶囉………。
我:得!明晒,請聽實:生活淡淡似是流水……(即席唱起來)
西先生:………………
我:嗱,你知哩隻歌係邊位唱嘛?而哩位歌星現在又去咗邊呢?
西先生:死咗丫嘛。
我:無錯!你仲唔明呀?!
西先生:你意思即係話,我都仲未悶死,有咩資格出聲?!真要有日悶死,先好打俾你?!
我:係!就係咁勒。你都未死,即係無事啦。做人要知足囉。
西先生:ok,咁得啦,一語道破!無嘢講勒我。………

生活當然是平淡的,哪會天天刺激精彩呢?我們又不是去了伊拉克打戰。如果能在平淡的日常中,去發掘有趣的事情,那才能活得快樂吧。