Thursday, January 07, 2010

一天裡見到兩樣想擁有的。

在新太陽廣場地庫的「Twist」,看到CdG的波波點錢包。去年的款式了,不知何解現在才有得買。每款真身都好漂亮,有不同size,不同顏色,又有大波點/小波點,也有暗波/明點,琳瑯滿目。好!想!買!!!

天使zz走出來壓抑我的慾望:又買?你無銀包用咩?
魔鬼zz走出來增強我的慾望:但我無波波點銀包用喎。
天:咁你好多野都無,唔通樣樣都要買咩?又話環保?!
魔:不過哩個真係好靚喎,而且可以用十年,我未見過咁靚既波波點銀包架!
天:你好似仲有兩個新銀包在家未用過喎。
魔:但我未試過對一個銀包咁一見鍾情法囉。
天:唔好買啦,走啦。
魔:之不過………

這裡更多

+++++


「Twist」旁邊有間「Ztampz」。這種店,裡面竟然有法國的「Les bijoux de sophie」飾物出售。以精緻及手製馳名,而且創意無限。好些生活上的細碎,都是他們的創作原素,我有一部相機(鍊子)、一支唇膏(鍊子),以及一隻懂擲骰的手(鍊子),也有一枚介指。頸飾尤其吸引(那麼多種飾物,我偏愛頸鍊),每季都有主題的。09 A/W顯然是以動物來做主題的。


我看到一條以松鼠來當配飾的鍊子啊啊啊啊啊!松鼠可愛精靈已不用說,最爆的,是牠的尾巴,有一大團毛毛的!掛在身上,非同凡響。我竟然在網上找到圖片啊啊啊啊啊啊!看到價錢,又一輪心理爭鬥。

好!想!買!!!!!(again!)

+++++

結果呢,一天裡遇到兩樣極想擁有的東西,但卻一樣都沒買。