Friday, January 08, 2010

小動物。


昨天下班前,古先生在電話裡跟我說,覺得我好像小。動。物。即是,又馴服,又良善,又需要被保護,又毛茸茸兼一臉無知,哇是何等的可愛(!)呢!

小動物啊,試想想有人將你喻為小動物,是多令人開心的一件事……(ok,也許只有我才會那麼開心吧?……因為我真的覺得自己像小動物喎……)
我:你真的認為我似小動物呀?
古先生(很認真地答):係呀。
我:即係容易受驚個d羚羊、鹿仔、小松鼠個類?
古先生:係呀,就係個類。
我:即係我唔係大象、河馬個種大型動物,而係好馴良既小動物?!(又問!)
古先生:係呀。(不厭其煩)
我:即係我做唔到好兇殘既老虎或獅子?只係做到好楚楚可憐既小動物呀?(仲問喎!)
古先生:係呀,個d老虎獅子你扮唔唻架。

然後,我就由衷地快樂起來。我是小動物啊啊啊啊啊啊。

+++++

下班後,急不及待地,在電話裡將這事與月夜神分享。

我:喂,有人同我講,話我似小動物呀,即係………(本來想數一數小動物的特徵與優點,即是,又馴服,又良善,又毛茸茸兼SUPER CUTE,怎料還未開始,他已馬上打斷我的興緻……)
月夜神:小動物?鱷魚呀?!
我:!!!(鱷魚!!!?咩事呀請問?我好憤怒囉)

其實月夜神朋友,常常都數落我,說我很「惡」。也許不是「兇惡」,而是「惡搞」吧。即是一點也不像小動物般馴良。(你好嘢!)

+++++

今早呢,我又意圖將這事與西先生分享……

我:喂,有人話我個性似小動物呀!
西先生:吓?!犀牛呀?
我:小動物喎,好馴良個d喎。
西先生:犀年都馴良架,瞓覺個陣時,佢瞓時係吹波波架!(唉,這人,看太多卡通片了吧?)
我:咁瞓醒呢?
西先生:瞓醒咪狂撞人囉。
我:!!!(為什麼我總自找沒趣呢……)