Tuesday, January 19, 2010

生活小事。對話。

在電話中,我與古先生好喜歡互相數落。有點像小學生鬧嘴般,極度無聊。他說,每逢睡眠不足,就會加倍地感到肚子餓。而這位仁兄,平時的食量已相當驚人,如果感到肚子餓的時候,可以生吞一頭牛吧?

我:喂,如果打仗呢,你哩種人肯定死先啦,到處都無嘢吃。
古先生:點會呀!?我會吃人架嘛!(這位先生要是吃不飽,真會理智大失吃死屍,或活人的)
我:!……又係喎。咁我地都好夾喎,你可以吃其它人,我又唔怕捱餓,只吃少少野都可以維持好耐。我地應該可以存活多一陣。(古先生常會質疑我的食量,應該只比螞蟻的食量多一點)
古先生:咁我要保護你囉。
我:吓??
古先生:弱肉強食呀,你哩種人,咪俾人吃囉!
我:頂!

+++++

我一直說他木訥,不懂得表達情感。

我:喂你真係似一個黑洞囉,即係人地投放幾多感情俾你,都俾你無窮無盡吸噬。
古先生:………………
我:你知唔知宇宙黑洞係點形成架?係大爆炸後形成。咁你既形成過程又係點呢?
古先生:咪俾你激到爆炸囉。
我:!!(然後我在港鐵裡,狂笑起來)

+++++

鋼琴老師說我前面那個學生記性很差,有時激死她。(那個女孩子,是個小學五、六年級的學生,胖胖的,頭髮帶點天然的髦曲,像獅子……)

我(順勢而上):咁我激得你勁d,定佢勁d呢?
老師(認真地想了一想):咁佢勁過你。
(我輸咗!)

老師:呀,我發覺你同小朋友一様,成日左右不分架喎(但,我有駕駛執照的,驚唔驚?)。我係會用顏色筆同佢地做筆記,等佢地以顏色唻分左右囉。
我(好雀躍地):哇,咁你都同我用顏色筆唻畫筆記啦!
老師:………………

+++++

同事看見我今天的裝束,不止一次說起那件上衣漂亮。其實只是波波點的紫上衣而已。

同事:你今日件衫真係好靚喎,新架?
我:係呀。
同事(煞有介事):不過如果你可以著對高跟鞋,就更好睇。
我:無錯!我今日係著左高跟鞋既!(回到公司換了鞋,因為這個早上有點亡命的事情趕著做,所以換了雙平底鞋)
同事(再下一城):如果對高跟鞋,係紫色,就無敵囉。
我:無錯!!我對高跟鞋係紫色架!!!
同事輸晒。