Thursday, February 08, 2007

Karen Walker。

友(語帶關切地問):點呀,近來有無買野呀?
我(漫不經心狀):有呀。
友(少少勞氣):又話唔帶卡出街?
我:哦,哩個世界上有EPS架嘛。
友(大大激動):吓?你又話二月開始唔再買野?!
我(軟皮蛇):駛唔駛咁認真呀?
友:@#$%^&*#$%^&#$%^&*(。

+++++

「Karen Walker」的綠衛衣,及火車頭tee。剛買來。

你會不會用$1650買件衛衣呢?「Karen Walker」的衛衣,由幾年前的$990,賣到現在的$1650,價錢躍升五成(是五成吧?但五成是指一半呀…,我的數學概念不太好)。我不會無端白事去買件過千元的衛衣,不是美不美的問題,是我認為不值。當年「Karen Walker」剛來港,確是討到我們的歡心。記憶中,三年前買過一條及膝的褲子,因為剪裁關係,穿來像裙子。當時標價$3500(中環的Sistyr Moon),我半價去買,也稍嫌貴。不過那條像裙子的褲子,今天還在穿,証明當天我沒買錯。

這幾年間,都不停站地買了好些「Karen Walker」的衣服及飾物。說實在,雖然全都是產自紐西蘭,但並不代表質料得到保証。Tee,放進洗衣機裡絞一次半次,我敢擔保一定走樣。不信邪的我,已報銷了2件tee及1件背心了。衛衣更妙,會縮水的!

最奇情的是,袖子沒有縮,只是衣身縮短了,是短到稍一抬高手,就露出肚臍來。唉。朋友也曾瘋狂迷上「Karen Walker」的衛衣,那時覺得它很保暖。放進洗衣機,一樣縮水,不過是有件縮,有些沒事。十分地不合情理。

明知如此,但我還再買喎!有病。