Wednesday, December 08, 2010

小幸福。聯想關係。麥噹噹之家。

生活中的小幸福,不外是:
你需要一支寶礦力,然後同事明明在午膳後已回到公司,還願意再下去買來給你。
所以,我真的好喜歡這裡的同事。

+++++

昨晚,月夜神朋友致電我,我一見來電顯示,就微微感到不妙,照理這位大哥除了不快樂,是甚少找我的哦!.........(ok,這叫"聯想關係"吧,因為我只在自己不快樂的時日,才會找他,所以連帶地認為,他也如此。但其實他從來也沒有那樣做哦!不過問題是,每次他致電我,我都會即時問:你不快樂嗎?搞到他極度不爽。)

昨晚,秉承傳統,我第一句就問他,你唔開心呀?他說不是啦,只是致電來慰問一下。由於當時正處於晚飯時段,與家人吃著飯,見他沒什麼急切需要(?),也就草草地掛了線。

今天他又致電我,嗯,事態一定好嚴重。
月夜神:黎小姐,飲太多寶礦力都係唔好架。
我:我一日飲兩支唧。你唔開心呀?
月夜神:都話唔係咯,無唔開心呀,昨天可能感應到你唔舒服,咪打俾你囉。
我:你一定係唔開心,同女朋友嗌咗交?你知你個人幾難同人相處啦。
月夜神:呀你又對自己幾有自信架喎,係錯都錯到底。
我:..............................咁你係咪唔開心吖?!
月夜神:..................(無言)......................

+++++

同事跟我談起她的舊同事,一個未足四十歲的媽媽,有個五歲的小朋友,在今年中秋節左右,發現患上了骨癌。然後提到這幾個月內如何治療,以及在以後的日子(假設癌細胞沒有擴散),怎樣跟治。我有點眼淺,雖然不認識那位媽媽,但聽到這種遭遇,已覺得是人間慘事。一個五歲的小朋友,還未懂性,已要歷經這種苦難。

期間提到在威爾斯醫院附近的麥噹勞之家,原來麥噹噹用那些善款,興建了一座類似宿舍的房屋,專提供給患有癌症的家屬居住。假設你住在柴灣,探防完患病的家人後,難道天天由沙田再回到柴灣嗎?於是他們就有了這個構思,讓家屬不用舟車勞頓,以備多點精神應付打仗。我喜歡這種有良心的企業。