Sunday, December 05, 2010

酒徒的餘韻。

兩則小事想寫下來。


(其一)
當電影裡的劉生不時有女人自動獻身,兼把日常使費塞給他時,我留意到坐我旁邊那位,馬上現出疑似豔羨的神情。好了,散場後,他就說出了心底話。

「呀點解咁多女人黐埋佢度呢?而且仲好靚添喎。哇如果個十七歲既舞女黐埋我度,呵呵呵………(發出一輪淫笑聲)」

「呀佢有咩法寶呢吓?!係咪個度識轉彎呢你話?!」

「定係佢個d眼神呀姿勢呀可以殺女人於無形呢?」(我於是推波助瀾,叫他拿拿聲今晚回去對著鏡子苦學一番)(又加多句,如果你做得好,最多我明天出唻襟定錢塞俾你)

「喂你話點解咁多人女人會鍾意佢呢?」(又問!)

「哇溫碧霞在床上除定衫等佢喎!真係由十七歲到七十歲都被佢冧到喎,點解呢?」(仲問喎!)

整整一程車,我都有點疲於奔命地回答他的問題。不外乎都是叫他回家自行練習男主角的小動作………我覺得,那些小動作,看來有點不覊哦!(雖然男主角的長相有點老態………但D San是OK的………)

+++++
(其二)
電影完畢時,字幕上升,但整間戲院還處於漆黑中,不知何解,人們可能認為還有餘片未播,於是死都賴在櫈子上乾等。我當時就想,黐線架又不是周星馳的電影,咪癲啦點會仲有餘片未播呢?但,我旁邊那位仁兄心不死,堅持不走(!),說要等待字幕打出THE END才會離座。我呢,當時已有點不耐煩,因為像我這種性急的人,永遠是散場時,第一個衝出電影院的。本來想小聲問清潔亞姐,喂亞姐係咪完晒勒?(無錯,當時那些負責清潔的亞姐已蜂擁而出)又被D San阻止。

就這樣,坐在漆黑的環境裡,足足等了五分鐘(?)。然後,銀幕裡真的打出了The End。然後,全場開了燈。然後,那刻我想打人!!!