Monday, February 21, 2011

小事小趣。

朋友歐遊,途經倫敦。像我這種無恥的人,除了托她買包包,後來更大搖大擺地托她買酒(!)。無錯!是大大支又重到無倫的洋酒。

問了emily及jackel,大家都向我推介了幾隻心目中的威士忌。把名單傳給朋友仔看,就大安旨意地等她回來了。豈料她去到倫敦機場,找不到我想要的幾隻酒(一支也沒有)。售貨員說,亞小姐你要的那些酒,這裡沒有做代理,有的,則是出口貨,我們本土是沒得售賣的。又叫她去新加坡機場問問(朋友由倫敦先到新加坡後再回港)。

結果:吾友去到新加坡機場後,看不到我叫她買的「Aberlour a’bunadh Batch No.28」,於是自己作主,買了「Aberlour a’bunadh Batch No.33」。買後,她與她的先生有以下的對話:

吾友(跟她先生說):哇支酒原來個酒精有成60%囉!
她先生(極驚訝):吓?!唔乸係呀?!

而當我拿到那支酒後的第一個反應是,好驚!究竟喝後,會不會重中酒精毒呢?

把酒送給D San,我就說,喂你不要就咁飲呀我怕你會死囉,不如溝可樂啦!
他:黐線架你?!
我:咁你溝俾我飲啦。
他:………………
(我是真的好想溝可樂來喝啊!)

+++++

上網看,原來有好多Number我本身對烈酒一點認識也沒有,最愛喝的就是Whisky Coke了(很受人鄙視)。究竟那些Number,代表什麼呢?