Thursday, November 08, 2018

我的樂園--爆谷篇。


某同事剛去完韓國旅行,買了時與的爆谷零食放在茶水間供同事享用。
**稍前提及公司的茶水間是的罪惡的溫床,那裡最容易找到被遺棄的食物。

A同事拿起大桶爆谷說:哩D梗係去戲院食啦,點會放在茶水間食架?(似乎想將整桶取走)

同事B:咩呀,邊度食都咁好味架!

我(剛巧路過,冷冷地說):哩度日日都有戲睇啦,近排上映大屠殺添呀。

同事AB馬上靜默(或者默哀)。