Monday, April 19, 2010

白痴對話。

吾友Eva上週捎了一些餅乾給我,我見好大包呀,就拿了去茶水間與同事們共享(題外話,上次D拿給我的小紅莓曲奇,我就與MARKETING的同事一起分享,大家都覺得好好好吃啊!簡直大滿足)。

剛產完女兒的同事I說:哩D餅好懷舊呀,好好味喎。
我:係咩?!
I:你細個無吃過哩D餅咩?椒鹽南乳餅丫嘛。
我:真係無喎,我細個吃動物餅囉。
I:噢,咁我地唔同年代喎!
我:係呀,我八十後架嘛(說完自己率先狂笑起來)。
I(喪笑):我個年代都無動物餅吃,我九十後架!

當時,正好有個八十後在現場,看著我倆的瘋言瘋語,完全木無表情不懂反應囉。