Tuesday, April 13, 2010

波波點與友。

手製了波波點頭飾給我的Lee Vi,在電郵裡跟我提及「關於好想你俾人打」事件簿,如下:

「咳咳…要講下先~首先,我唔係成日想有人俾人打,但係你一而再,再而三咁話你會俾人打,咁我作為你朋友,我係好應該助你一把,幫你如願囉,我嘅行為其實係好偉大架~(你而家係咪好想打我呢?)

其次,作為雙魚座嘅你,同作為天蠍座嘅我,呢個係再正常不過嘅情況,因為天蠍同雙魚本身就係S同M嘅關係,即係我係虐待狂而你就係被虐狂啦~打者愛也,愛者打多幾下,睇嚟我地都係要認命…

BTW,如果你想增強被打嘅機率同效果,建議你紮噴泉辮或者在頭頂紮一個高高鬆鬆嘅髻,再帶個髮圈,實例請參考街上的90後~」

+++++

果然是無聊的三十惡人之一呀吓!

不過wendy有次跟我提及那個頭飾,她一臉不屑地說,「唓都唔勁既我仲以為真係好似米妮果個蝴蝶結咁大呀!好心你叫佢真係整個爆d既先講啦~~~」

米妮戴那個呢,真是半個頭那麼大哦!明顯,想我被人打的,其實是wendy囉!多謝晒。
(又,Lee Vi又能不能真的製個那麼大的呢?像我這種人,有什麼風浪沒經過?若有的話,我真會戴著去迪士尼的。)